Advance MQL4 Programming

คู่มือการเขียนโปแกรม MQL4   แถมฟรี CD ที่รวมรวบตัวอย่างในหนังสือและ EA มากกว่า 500+ ตัวรวมทั้ง กลยุทธิ์ในการลงทุน

รายละเอียด Advance MQL4 Programming


   
   หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์และคำถามที่ท่านสมาชิกที่ศึกษา MQL4 ไปในระดับหนึ่งจากหนังสือเล่มแรกแล้วได้นำความรู้ไปพัฒนา EA แล้วเกิดปัญหาจากการที่ต้องการทำให้ EA ของตนเองมีความสามารถสูงขึ้นจากระดับ EA ที่ชื้อขายตาม Indicator ทั่วไปแล้วนำคำถามเหล่านั่นมาสอบถามเป็นการส่วนตัว ดังนั่น Admin จึงได้รวบรวมคำถามเหล่านั่นมาวิเคราห์และได้เขียนเป็นหนังสือเล่มนี้เพื่อให้ผู้ที่ศึกษา MQl4 รายใหม่จะได้มีคู่มือในการที่จะพัฒนาความสามารถของตนเองจากประสบการณ์ของผู้ที่ศึกษามาก่อนหน้านี้แล้ว


เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ (แถมฟรี CD ที่รวมรวบตัวอย่างในหนังสือและ EA มากกว่า 500+ ตัวรวมทั้ง กลยุทธิ์ในการลงทุน)

หมายเหตุ ตัวหนังสือสีแดงคือ  เนื้อหาที่มีอยู่บนเวบไชต์ที่เราเปิดขึ้นมาเพื่อ support ( เป็นเนื้อหาเฉพาะที่ท่านชื้อหนังสือเล่มนี้เท่านั่นถึงมองเห็นครับหากท่านมีหนังสือ คู่มืการเขียนโปรแกรม MQL4 อยู่แล้วหากต้องการเห็นเนื้อหา support ของ Advance MQL4 Programming ต้องชื่อเพิ่มครับ )

1.ตัวอย่างการพัฒนา EA ที่ใช้เส้น MA หลายเส้นตัดกันเข้าเปิด Order
2.ตัวอย่างการพัฒนา EA ที่ใช้ Indicator ที่สามารถเปลี่ยนสีได้
3.ตัวอย่างการพัฒนา EA จาก Indicator ที่เป็นลูกศรที่ชี้ตำแหน่งเปิด Order
4.ตัวอย่างการใช้งาน MessageBox ใน EA เพื่อใช้เตือนสิ่งต่างๆ
5.ตัวอย่าการพัฒนา EA ที่ใช้ค่าของ ZIGZAG
6.ตัวอย่างวิธีการที่ทำให้ EA ของเราสามารถเปิด Order ในคู่เงินอื่นที่ไม่ใช้คู่เงินที่ EA ถูกติดตั้งอยู่ได้
7.ตัวอย่างCode ที่ใช้สำหรับปิด Order ทั้งหมดพร้อมกัน
8.ตัวอย่างการพัฒนา EA ที่มี Trailing Stop
9.ตัวอย่างการเขียน EA ที่ใช้ส่ง Email ได้
10.คำสั่งที่ใช้แทน Sleep ใน backtest
11.วิธีการใช้งานภาษาไทยใน EA
12.ตัวอย่างการพัฒนา EA ที่ใช้หลักการ Martingale( หรือการ double lot )
13.ตัวอย่าง การพัฒนา EA ให้สามารถตั้งเวลาเปิดปิดการทำงานได้
14.ตัวอย่าง การพัฒนา EA โดยนำข้อมูลของ Order ที่ถูกปิดไปแล้วมาใช้งาน
15.ตัวอย่างการพัฒนา EA ให้สามารถใช้ได้ทั้ง โบรเกอร์ 4 จุด และ 5 จุดแบบ อัตโนมัติ
16.ตัวอย่างการพัฒนา EA ให้สามารถปิดทำกำไรโดยการกำหนด profit
17.ตัวอย่างการพัฒนา EA ให้สามารถตั้งเวลาเปิด order ได้
18.ตัวอย่างการพัฒนา EA ให้สามารถตั้งเวลาปิด order ได้
19.ตัวอย่างการพัฒนา EA ให้สามารถใช้ได้เฉพาะบัญชี Demo
20.ตัวอย่างการพัฒนา EA ให้สามารถใช้ได้แต่ Backtest
21.ตัวอย่างการพัฒนา EA ให้สามารถใช้ได้แตบัญชีจริง
22.วิธีการค่าหาเฉลี่ยราคาเปิดของ Order ทั้งหมด
23.วิธีการที่ทำให้ EA ตรวจสอบหมายเลขบัญชีก่อนใช้งานได้
24.วิธีกำหนดวันหมดอายุของ EA
25.วิธีตรวจสอบ Order ที่ถูกปิดไปล่าสุดว่าถูกปิดโดย SL TP หรือไม่
26.วิธีการเขียน EA ที่เว้นระยะการเปิด Order ได้


27.ตัวอย่างการทำให้ MT4 ติดต่อเว็บไชต์ ได้
28.ตัวอย่างการทำให้ MT4 เรียกข้อมูลจากเวบดูข่าวได้


 
ตัวอย่างต่อๆไปจะติดตามออกมาเรื่อยๆตามปัญหาที่ท่านสมาชิกสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆๆครับดังนั่นหนังสือเล่มนี้จะไม่มีที่สิ้นสุดครับ                                
        
                         ราคาหนังสือ + การ support จนกว่า MT4 จะเลิกใช้งาน  1200 บาท จัดส่งโดย EMS ทุกเล่ม

 

                                                                              
                                                  

Copyright  www.mql-book.com