คู่มือการเขียนโปรแกรม MQL4 (หนังสือเขียน EA )

คู่มือการเขียนโปแกรม MQL4

รายละเอียดหนังสือคู่มือการเขียนโปรแกรม MQL4 (หนังสือเขียน EA)


   
  ผมในฐานะ Admin เวบ Thaiforexea.com ขอทักทายผู้ที่สนใจหนังสือคู่มือเล่มนี้ก่อนนะครับ ก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าหนังสือเล่มนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบการเรียนรู้ที่ผมสร้างขึ้น  เพื่อที่จะทำให้ทุกท่านที่ชื้อไปสามารถเขียน EA ได้จริงตามความต้องการของท่านที่บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งก็เพราะ เนื้อหาทั้งหมดของการพัฒนา EA มันไม่ได้จบอยู่แค่ในหนังสือนี้ทั้งหมด ผู้ที่ชื้อไปจะได้รับการ UPDATE เนื้อหาบทเรียน และ ตัวอย่าง Code ใหม่ บนเวบไชต์ที่ผมจัดทำขึ้นมาเพื่อผู้ที่ชื้อหนังสือเล่มนี้เท่านั่นโดยเฉพาะ โดยที่ผู้ชื้อหนังสือเท่านั่นที่จะได้รับ usename และ password เพื่อเข้าไปดูเนื้อหาระดับสูงที่มีการ UPDATE  ที่ http://www.mql-book.com


เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ( จำนวน 291 หน้า น้ำหนักหนังสือ 390 กรัม )

หมายเหตุ ตัวหนังสือสีแดงคือ เนื้อหาที่มีอยู่บนเวบไชต์ที่เราเปิดขึ้นมาเพื่อ support ผู้อ่านทุกท่าน

ส่วนที่ 1 พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

บทที่1 การพัฒนาระบบ Expert Advisors บนโปรแกรม
บทที่ 2 ชนิดข้อมูลและโอเปอร์เรเตอร์ต่างๆใน MQL4
บทที่ 3 คำสั่งเงื่อนไข if , if_else ,switch case
บทที่ 4 การวน loop ( for , while )
บทที่ 5 ตัวแปร Array
บทที่ 6 function

ส่วนที่ 2 ฟังก์ชั่นและวิธีการเรียกใช้งาน คำสั่งที่สำคัญๆใน MT4

บทที่ 7 การนำค่า Indicator มาใช้งาน
บทที่ 8 การนำค่า Custom Indicator มาใช้งาน
บทที่ 9 คำสั่งที่ใช้จัดการข้อมูล Account
บทที่ 10 คำสั่งที่ใช้ในการเปิด Order
บทที่ 11 คำสั่งที่ใช้จัดการข้อมูลของ Order
บทที่ 12 คำสั่งที่ใช้จัดการข้อมูลของกราฟใน MT4
บทที่ 13 คำสั่งที่ใช้จัดการเรื่องเวลาใน MQL4
บทที่ 14 การเขียนไฟล์และการอ่านไฟล์

ส่วนที่ 3 เริ่มต้นการพัฒนา EA  

บทที่ 15 เริ่มต้นพัฒนา EA ตัวแรก
บทที่ 16 การใช้งานฟังก์ชั่นใน EA
บทที่ 17 การเรียกใช้งาน DLL ใน EA
บทที่ 18 การให้ EA แสดงผลบนหน้าจอของกราฟ
บทที่ 19 การใช้งาน Alert ให้ EA ทำการแจ้งเตือนต่างๆ
บทที่ 20 การทํา BackTest เพื่อทดสอบ EA
บทที่ 21 การเขียน EA ให้สามารถส่ง Email ได้
บทที่ 22 การเขียน EA ให้ทำงานได้เองโดยที่ไม่ต้องกดปุ่ม  Expert Advisor
บทที่ 23 การเขียน EA ให้เรียกใช้งานฐานข้อมูล Mysql


ส่วนที่ 4 ตัวอย่าง code ของ EA ที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ

ตัวอย่างที่ 1 การเขียน EA โดยให้ทำการชื้อโดยใช้เส้น MA
ตัวอย่างที่ 2 การพัฒนา EA จาก Indicator ที่เปลี่ยนสีเพื่อแสดงทิศทางการเข้าชื้อ
ตัวอย่างที่ 3 การพัฒนา EA จาก Indicator โดยใช้การเปลี่ยนสีของลูกศรเพื่อชื้อขาย Order
ตัวอย่างที่ 4 การพัฒนา EA ที่ใช้ปิด Order ทั้งหมด
ตัวอย่างที่ 5 การพัฒนา EA เพื่อให้ใช้งานหลายกราฟพร้อมกัน
ตัวอย่างที่ 6 การพัฒนา EA ที่มี Trailing Stop


ภาค ผนวกหนังสือ รวมรวบ ERROR CODE ต่างๆที่ MT4 ส่งกลับมา
                                 รูปตัวอย่างของเวบที่ใช้ UPDATE  บทเรียนแล้วตัวอย่าง


                


     ราคาหนังสือ + การ support จนกว่า MT4 จะเลิกใช้งาน    1000 บาท

วิธีการจัดส่ง

     หากจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ราคารวมทั้งหมด 1000 บาท
     หากจัดส่งโดย EMS  ราคารวมทั้งหมด 1040 บาท

                                                      
                                                  

Copyright www.mql-book.com