หน้าแรก  |  สมัครสมาชิก |   วิธีใช้งาน |  VPS Control Panel  |  วิธีชำระเงิน  |  แจ้งการโอนเงิน   |  ติดต่อเรา
 ข้อตกลงสำหรับการใช้บริการ RDP และ VPS

1.ห้ามทำการ Backtest บน RDP
2.ห้ามใช้งาน Bittorrent , Camfrong  บน RDP และ VPS  เด็ดขาด
3.ห้ามใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับ Bitcoin และเหรียญทุกชนิดบน RDP และ VPS

4.ห้ามใช้ Server ของเราในการเก็บไฟล์ผิดกฏหมายทุกชนิด บน RDP และ VPS
5.ห้ามใช้ EA Copy Trade บน RDP
6.สำหรับผู้ใช้ RDP ห้ามเปิดจำนวนกราฟและ MT4 MT5 เกินกว่าที่กำหนดไวใน Plan เด็ดขาดหากพบจะทำการ Ban User ทันที่
7.สำหรับผู้ใช้ RDP ห้ามใช้งาน EA ที่ทำให้ MT4 หรือ MT5 มีการใช้งาน CPU เกิน 5 % ต่อ MT4 หากพบจะดำเนินการ Ban User ทันที
8.สำหรับผู้ใช้ RDP ห้ามใช้งานโปรแกรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ MT4 MT5 หรือ Ctrader เด็ดขาด
9.ห้ามใช้ Server ของเราในการทำผิดกฏหมายทุกชนิด รวมถึงการพาดพิงบุคคลอื่น การแสดงออกทางการเมืองทุกชนิด และการแสดงออกที่ดูหมิ่นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยเด็ดขนาด

10.เราเป็นผู้ให้บริการทางด้าน Server เท่านั่นและจะทำการให้ Server ทำงานตามปกติที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้
(As far as possible)  ดังนั่นหากเกิดความเสียหายขึ้นเราไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 

กรอกข้อมูลเพิ่อสมัครสมาชิก

ชื่อ *
นามสกุล *
EMAIL *
PASSWORD * ให้ตั้ง password ใหม่ขึ้นมาเอง
เบอร์โทรศัพท์มือถือ * ใส่แค่ตัวเลข 10 หลักเช่น 0811234567
สามสิบ ลบ สิบสอง เท่ากับเท่าไร * โปรดบวกลบเลข แล้วตอบเป็นตัวเลขไทยโบราณ ๑ ๒ ๓...
 

* ต้องกรอกข้อมูลให้ครบครับ
* ต้องกรอกข้อมูลให้ตรงกับข้อเท็จจริง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเองในภายหน้า หากข้อมูลที่กรอกไม่ตรงความจริงท่านจะเสียสิทธิ์ในการยืนยันตัวตนในอนาคตหากเกิดปัญหา

 
     


Copyright  www.serv4fx.com