หน้าแรก  |  สมัครสมาชิก |   วิธีใช้งาน | VPS Control Panel  |    วิธีชำระเงิน  |  แจ้งการโอนเงิน   |  ติดต่อเรา
 
 
 วิธีการใช้งานต่างๆ  1.การใช้งาน Remote Desktop  ( สำหรับ VPS และ  RDP ) ต้องใช้ windows 7 ขึ้นไปครับ
              
               การใช้งานบน windows 7
              การใช้งานบน windows 8/8.1
              การใช้งานบน windows 10


2.การส่งไฟล์ขึ้น Server  ( สำหรับ VPS และ  RDP )
               การส่งไฟล์ด้วยการใช้  FTP
               การส่งไฟล์ด้วยการ  Copy และ Paste ( ไม่แน่ะนำหากไฟล์มีขนาดใหญ่แล้ว Internet ที่ใช้ความเร็ว Upload ต่ำกว่า 1 MB )

3.การติดตั้ง MT4 ( สำหรับ RDP ส่วน VPS ก็เหมือนการติดตั้งลงบน Computer ธรรมดาทั่วไปครับ )
               ให้ user ทำการติดตั้ง MT4 ลงที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านของ user ก่อนจากนั่นให้ User ใช้ FTP เชื่อต่อไปยัง RDP แล้วให้ทำการ Upload โฟเดอร์ของ Mt4 ที่ติดตั้งลงเครื่องที่บ้านก่อนซึ่งจะอยู่ในไดรฟ์ C:\Program Files  สำหรับ windows 32 bit หรือ
C:\Program Files (x86) สำหรับ windows 64 bit โดยให้ Upload โฟเดอร์ของ MT4 ของโบรเกอร์ที่เราใช้อยู่ขึ้นไปใช้งานบน RDP ได้เลยครับ

4.วิธีการติดตั้ง EA ลงบน MT4 Build 600 ขึ้นไป
             Download วิธีการติดตั้ง EA ลงบน MT4 Build 600 ขึ้นไป

5.ตรวจสอบพิ้นที่การใช้งาน ( สำหรับ RDP ส่วน VPS ก็เหมือนการดู ขนาดไฟล์ ของ Harddisk ธรรมดาทั้วไป )
               วิธีตรวจสอบพื้นที่การใช้งาน

6.วิธีการใช้งาน  VPS Control Panel ( สำหรับ VPS เท่านั่น )
             - คลิกที่ Tab VPS Control Panel ด้านไปที่ www.serv4fxvps.com
             - จากนั่นให้กรอก Email กับ Password ที่ได้รับใน Email แจ้งรายละเอียด VPS  เพื่อเข้าหน้า Control
             - เมื่อเข้าสู่หน้า Control จะพบรายละเอียดส่วนตัวเช่น IP ของ VPS  Plan ที่เลือก ราคาต่อเดือน วันหมดอายุของ VPS
             - ด้านล่างจะพบ Control Button อยู่ 3 ตัวคือ 
             - Power On  คือใช้เปิดการทำงานของ VPS เหมือนเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ Control นี้มีประโยชน์มากหาก VPS ของคุณดับจะต้องใช้ Control นี้เป้นตัว Start การทำงานของ VPS
             - Power Off   คือ Control ที่ใช้ Shut Down VPS ( สามารถใช้  Ctrl+Alt+End  ใน Remote Desktop เพื่อ Shut Down VPS ได้เหมือนกับคุณใช้ Ctrl+Alt+Delete ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
              - Reser  คือ Control ที่ใช้ Restart VPS ( สามารถใช้  Ctrl+Alt+End  ใน Remote Desktop เพื่อ Restart VPS ได้เหมือนกับคุณใช้ Ctrl+Alt+Delete ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

7.โปรแกรมช่วยให้เราสามารถ save ข้อมูล RDP ได้มากกว่า 1 USER ต่อ  1 IP
               Download
                 
 


Copyright  www.serv4fx.com