หน้าแรก  |  สมัครสมาชิก |   วิธีใช้งาน | VPS Control Panel |   วิธีชำระเงิน  |  แจ้งการโอนเงิน   |  ติดต่อเรา
 
 
แบบฟอร์มแจ้งโอนเงิน ขอต่ออายุ RDP


  Email * email ที่ใช้สมัครสมาชิก  
  Password   ( ลืม Password คลิก )  
  RDP PLAN  
Username ของ RDP ที่ใช้งานอยู่   
  จำนวนเงินที่โอน  
  ธนาคารที่โอนเงินเข้า  
  เวลาที่โอนเงิน   
3 + 3 + 3   เท่ากับเท่าไร * นำผลลัพธ์มาใส่ในช่องว่าง เป็นตัวเลข
     
  หากโอนเงินเข้าบัญชีของทางเวบแล้ว ทางเวบถือว่าการสั่งชื้อเสร็จสมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการ Refund เงินคืนในทุกกรณียกเว้น ทางเวบไม่สามารถจัดหาบริการมาให้ท่านได้เท่านั่น  
* ขอให้เก็บหลักฐานการโอนเงินเอาไวก่อนที่ RDP จะถูกต่ออายุเสร็จสมบูรณ์นะครับ
Copyright  www.serv4fx.com