หน้าแรก  |  สมัครสมาชิก |   วิธีใช้งาน | VPS Control Panel  |    วิธีชำระเงิน  |  แจ้งการโอนเงิน   |  ติดต่อเรา
 
 

วิธีการเปิดใช้บริการ RDP หรือ VPS มีดังต่อไปนี้

 


1.สมัครสมาชิกเว็บ serv4fx.com ก่อนที่หน้านี้ครับ http://www.serv4fx.com/register.php


2.เมือสมัครสมาชิกตามข้อ 1 เสร็จให้ทำการโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคารตาม plan ที่เลือกครับ รายละเอียดบัญชีธนาคารของ

ทางเว็บตามหน้านี้ครับ http://www.serv4fx.com/payment.php


3.เมื่อโอนเงินเสร็จให้ทำการแจ้งโอนขอเปิด RDP หรือ VPS ที่หน้านี้ครับ http://www.serv4fx.com/newinform.php โดยใช้

ข้อมูล Email และ password ที่คุณได้เคยกรอกไปตอนสมัครสมาชิกในข้อที่ 1 ครับ จากนั่นกรอกรายละเอียดที่เหลือให้เรียบ

ร้อยแล้วคลิก แจ้งการโอนเงินครับ

 
4.หากไม่มีอะไรผิดพลาดผู้ดูแลระบบของเราจะแจ้งข้อมูล Sever ภายใน 24 ชั่วโมง คุณจะได้รับ email แจ้ง

รายละเอียดของ RDP หรือ VPS ที่คุณสมัครใช้งานครับ หากเข้าไปที่ inbox ของ email แล้วไม่พบข้อมูลของ Server ให้ทำ

การตรวจสอบที่ Junk mail ก่อนครับหากไม่พบให้ติดต่อทางเว็บ

 Copyright 2012 www.serv4fx.com